Kiürítés és felállítás


A napenergia tároló csak fagy ellen védett helyiségben állítható fel, máskülönben fa- gyveszély esetén ki kell üríteni a tárolót, a vízvezető szerelvényeket és a csatlakozó vezetékeket! A berendezésben képződő jég a tároló szivárgásához és tönkremeneteléhez vezethet!

kiürítés és felállítás

A berendezés kiürítésekor kilépő forró víz sérüléseket, első sorban égési sérülé- seket okozhat! A felállításhoz olyan helyet kell választani, ahol rendelkezésre áll a karbantartáshoz és javításhoz szükséges hely és ahol a hordozófelület teherbírása megfelelő!

Beszerelésük előtt helyezzen el szigetelést a csöveken. A napenergia tárolót a 4. Csak bevizsgált alkatrésznek számító biztonsági szelepet szabad használni.

A napenergia tároló és a biztonsági szelep közé nem kiürítés és felállítás beépíteni elzáró berendezést. Ha a tároló nem fémes csőanyagokkal van rákötve a meleg- és hidegvíz csatla- Figyelem kozókra, a tárolót le kell földelni!

kiürítés és felállítás

A napenergia tároló és a biztonsági szelep közti összekötő vezetékbe nem szabad Figyelem beépíteni piszokfogókat vagy egyéb szűkületeket. A biztonsági szelepet minimum DN¾"-as átmérővel kell csatlakoztatni.

Méretét tekintve a kifúvó vezetéknek legalább a biztonsági szelep kilépő keresztmetsze- tével egyezőnek kell lennie, legfeljebb 2 csőívet tartalmazhat és legfeljebb 2 m hosszú lehet.

Ha kényszerűségből 3 csőívre vagy maximum 4 m-es hosszra lenne szükség, az egész kifúvó vezetéknek eggyel nagyobb névleges átmérőt kell választani. A kifúvó vezetéket eséssel Figyelem kell vezetni. A lefolyó garat mögött elhelyezkedő lefolyó vezetéknek legalább kétszer akkora keresztmetszettel kell rendelkeznie, mint a szelep belépő nyílása.

A biztonsági szelep kifúvó vezetékének közelében, célszerűen magán a merevedési potencia szelepen, útbai- gazító táblát kell elhelyezni, amelyen a következő feliratnak kell látszódnia: "Biztonsági okokból a kifúvó vezetékből víz lép ki a fűtés alatt! Nem szabad elzárni! Kiürítés és felállítás tároló elektromos pótfűtéssel szerelhető fel, amely biztonsági hőmérséklethatárolóval rendelkezik.

Ez hibás működés esetén, max.

Felállítás / Összeszerelés - Wolf SEM-1 Assembly Instructions Manual

Az kiürítés és felállítás csatlakozóelemeket erre a hőmérsékletre kell méretezni, vagy a Figyelem hőmérsékletet keverőszelep használatával erre az értékre kell korlátozni! Ha használati víz esetében a hőmérséklet meghaladja a 60 °C-t, általánosan ajánlható a hőmérséklet 60 °C-ra korlátozása keverőszelep használatával! A forró víz sérüléseket, főként leforrázási sérüléseket okozhat.

A napenergia tárolót úgy kell beszerelni, hogy kiszerelés nélkül amikor a pénisz áll legyen.

Ajánlatos nyomáscsökkentő szelepet beépíteni. A használati víz oldalán a napenergia tároló megengedett üzemi nyomása 10 bar.

kiürítés és felállítás

Ha ennél nagyobb nyomással üzemeltetik az ellátó hálózatot, nyomáscsökkentőt kell beépíteni. A megengedett üzemi nyomás túllépése a tároló szivárgásához és tönkremene- teléhez vezethet! Célszerű a vezeték nyomását kb.

Kiürítés és felállítás

Mivel a vízzel bemosott szennyezések eltömik a szerelvényeket stb. A csövezés előtt el kell helyezni a tároló hőszigetelését! Nem szabad közel vinni nyílt lángot, égő forrasztólámpát ill.